Aktualności

Wernisaż wystawy objazdowej „Granica i jej narracje: Zgorzelec i Görlitz 1945 do dziś"

DSC1130

Kolejny wernisaż wystawy objazdowej

„Granica i jej narracje: Zgorzelec i Görlitz 1945 do dziś"

odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą w ramach IV Kongresu Polonoznawczego, zorganizowanego pod hasłem "Płynne granice" (niem. 4. Kongress Polenforschung: "Grenzen im Fluss").

Więcej informacji

 

Układ Zgorzelecki podpisany przez Polskę i NRD w 1950 r. był jednym z najważniejszych politycznych symboli wspólnych przyjaznych stosunków między nowymi „krajami braterskimi". O tym, że ta przyjaźń miała swoje granice (w dosłownym znaczeniu), przypomina wystawa "Granica i jej narracje: Zgorzelec i Görlitz 1945 do dziś".

W centrum uwagi wystawy znajduje się kultura pamięci o polsko-niemieckiej granicy od końca drugiej wojny światowej. Wystawa poszukuje odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką odgrywała granica w życiu codziennym ludzi w podzielonym mieście nad Nysą w czasie komunizmu oraz o to jak pamiętają ją dzisiaj mieszkańcy w Zgorzelcu i Görlitz.

Wystawa jest projektem współpracy Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, wspieranym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN) oraz Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640