Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Jacek Kubera

dr Jacek Kubera

socjolog, romanista, obszary badawcze: Niemcy w relacjach z Francją, niemiecka i francuska polityka historyczna, polityka migracyjna i uchodźcza, socjologia narodu i stosunków etnicznych. Zespół: Historia i polityka

kubera@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), Toruń 2017, ss. 526.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, ss. 307. PDF
 • Miasta i Migracje, (red.) J. Kubera, Ł. Skoczylas („Człowiek i Społeczeństwo” nr 1/2014). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 186. PDF
 • Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2014, ss. 252. PDF
 • Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej, (red.) J. Kubera, Ł. Rogowski, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015, ss. 137.
Redakcja antologii
 • Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000, (red.) J. Kubera, S. Lisiecki, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, ss. 667.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Pestka czy metro w Poznaniu?, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 3, s. 225-240. PDF
 • De l’entre-vie de demi-vivant au sommeil en paix. „Les Derniers vers” de Ronsard, „Çedille. Revista de estudios franceses” 2012, nr 8, s. 203-218. PDF
 • Dominacja klasy mieszczańskiej i nierówności społeczne w Paryżu w latach 1870-1929, „Kultura i Historia” 2012, nr 22(1). link
 • (wraz z: Ł. Skoczylas), Pamięć o wojnie, wojna o pamięć. Pamięć społeczna o wojnie w Algierii w relacjach pomiędzy Francją a imigrantami algierskimi, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2012, nr 1(41), s. 165-180.
 • Algierczycy we Francji. Jaka integracja?, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 316-328. PDF
 • Metamodernistyczna oscylacja lub podmiot i tożsamość po postmodernizmie, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2, s. 293-304.
 • Po postmodernizmie, czyli silne identyfikacje i słabe tożsamości, „Nauka” 2013, nr 1, s. 97-108. PDF
 • Suburbs, Immigrants and Ethnicity. Autobiographical Novels of Algerian Immigrants in France as an Attempt of Emancipation from Ethnic Discrimination Discourse, „Studia Historiae Oeconomicae” 2013, nr 31, s. 107-119. PDF
 • Przygoda i Wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, nr 1, s. 91-102. PDF
 • Powieść autobiograficzna jako dokument osobisty i podobny do pamiętników konkursowych materiał badań socjologicznych, „Studia Humanistyczne AGH” („Storytelling” red. D. Rancew-Sikora), 2015 nr 1, s. 45-61. PDF
 • (wraz z: S. Lisiecki) O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych–starych tożsamości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2015, nr 54, s. 127-139. PDF
 • Po dekolonizacji. Współcześni teoretycy o (nie)pamiętaniu francuskiego kolonializmu, „Sensus Historiae” 2015, nr 3, s. 161-173. PDF
 • Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 4, s. 65-80. PDF
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • The Culture of Distinction: The Luxurious Goods as Indicators of the Social Position in the French Society during Belle Époque Period, w: Non-Humans in Social Science: Animals, Spaces, Things, (red.) P. Gibas, K. Pauknerová, M. Stella (et al.), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, s. 271-287. link
 • Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu. Architektura jako tekst, w: Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 187-196. PDF
 • (wraz z: K. Derejski), Miasto jako przedmiot badań wykraczających poza dyscyplinarne podziały, w: Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 9-17. PDF
 • Teksty literackie jako przedmiot badań socjologicznych, w: W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?, (red.) A. Figiel, Ł. Rogowski, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 55-70. PDF
 • Autoidentyfikacja, sieciowość, a może poczucie przynależności do grupy? Tożsamość i możliwości interpretacyjne zjawiska deindywiduacji, w: Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, (red.) M. Krajewski, Bęc Zmiana, Warszawa 2014, s. 279-300.
 • (wraz z: S. Lisiecki), Miasta migracyjne – problemy i perspektywy, w: Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania, (red.) K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, UMCS, Lublin 2014, s. 323-336.
 • O potrzebie budowania identyfikacji z miastem, w: Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, (red.) M. Sagan, K. Żuk, UMCS, Lublin 2014, s. 79-86.
 • Ulica Święty Marcin w Poznaniu – projekty jej odnowy i miejsce w świadomości mieszkańców, w: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2014, s. 89-106. PDF
 • The After-postmodern Approach: On The Identities of People, Animals, Objects and Places, w: Non-humans and after in Social Science, (red.) K. Pauknerová, P. Gibas, M. Stella (et al.), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016, s. 55-70.
 • (wraz z: S. Lisiecki), France, Germany and... Poland? Urban Policy Challenges Posed by Migration, w: A Different View of Urban Policy, (red.) M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 125-139.
 • Niemcy na forum parlamentu polskiego w latach 2009-2015, w: Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, (red.) K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2017, s. 23-105.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

IZ Policy Papers
 • (K. Malinowski przy współpracy M. Nowosielskiego, M. Tujdowskiego, J. Kubery), Przemiany Unii Europejskiej. Rola Niemiec i implikacje dla stosunków polsko-niemieckich. Trzy scenariusze, „IZ Policy Papers” nr 18/2016. PDF
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015. PDF
 • Reakcje niemieckiej prasy na wybory regionalne we Francji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 210/2015. PDF
 • Niemcy i Francja wobec strefy euro, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 236/2016. PDF
 • Szczyt NATO w Warszawie z perspektywy Francji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 252/2016. PDF
 • Francja na temat realizacji Brexitu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 275/2016. PDF
 • Przed szczytem UE w Rzymie. Czy Niemcy przekonały się do Europy wielu prędkości?, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 296/2017. PDF

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640