Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

politolog, specjalista ds. bezpieczeństwa; obszary badawcze: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Polski, NATO, stosunki międzynarodowe, terroryzm Zespół: Niemcy – Europa – świat

wojciechowski.s@wp.pl

Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Redaktor naczelny czasopisma naukowego ,,Przegląd Strategiczny”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP i nagrody UE za publikację naukową.

 Publikacje

 Monografie

Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Atla 2, Wrocław 2000, ss. 250.

◙ Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo INPiD  UAM, Poznań 2002, ss. 325.

Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, (współautorzy: P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner) Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2007, ss. 196.

Terroryzm na początku XXI wieku, Pojęcie – przejawy – przyczyny, Contact, Poznań 2013, ss. 262.

The Hybridity of Terrorism: Understanding Contemporary Terrorism, Logos Verlag, Berlin 201, ss. 206.

Understanding Contemporary Terrorism and Counterterrorism, (współautor: A. K.  Siadkowski), WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, ss. 104.

Redakcja prac zbiorowych

   ◙ Terrorism as a Timeless Actor on the International Stage, (ed.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2005, ss. 208.

     ◙ Irak – wczoraj i dziś, (red.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005, ss. 200.

     ◙ The Power of Terrorism, (eds.) T. Wallas, S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2005, ss. 221.

Nationalism Across the Globe: An Overview of Nationalism in State-Endowed and Stateless Nations, (eds.) W. Burszta, T. Kamusella, S. Wojciechowski, vol. 1: Europe, WSNHiD, Poznań 2005, ss. 502; vol. 2: The World, WSNHiD, Poznań 2006, ss. 558.

The Faces of Terrorism, (ed.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2006, ss. 216.

The Modern Terrorism and its Forms, (ed.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 310.

Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, (red.) B. Koszel, S. Wojciechowski, Instytut Zachodni, WSNHiD, Poznań 2007, ss. 300.

Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, (red.) R. Fiedler, S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2008, ss. 295.

Spotkania polsko-amerykańskie, (red.) J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 328.

Terrorist Pandora’s Box. Analysis of Chosen Terrorist Issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2008, ss. 217.

The Faces and Problems of Modern Europe. Case studies, (eds.) J. Jeszka, S. Wojciechowski, Wydawnictwo WHSTM, Poznań 2010, ss. 352.

Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy, (red.) S. Wojciechowski, M. Tomczak, WSHNiD, Poznań 2010, ss. 219. ◙ Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Difin, Warszawa 2013, ss. 454.

Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013, ss. 225.

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, (red.) A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Difin, Warszawa 2014, ss. 262.

Relations between the European Union and Egypt after 2011. Determinants, Areas of Co-operation and Prospects, (eds.) A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2015, ss. 216.

 

Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane pozycje)

Istota i interferencyjność współczesnych konfliktów etnicznych, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4, s. 19-29.

The Terrorism Virus: Contemporary Traits and Mechanism, „Przegląd Strategiczny” 2012, nr 2, s. 69-80.

Współczesne problemy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 49-68.

How Could We Explore the terrorist Issue? „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 2, s. 31-45.

Common Security and Defence Policy of the European Union, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” 2014, no. 1, s. 51-68.

Analysis and Assessment of Conclusions in The White Book Regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy, ,,Przegląd Strategiczny'' 2014, nr 7, s. 31-42.

Dziesięć ,,plag egipskich'' - analiza współczesnych zagrożeń dla demokracji w Egipcie, ,,Przegląd Strategiczny'' 2015, nr 1, s. 147-157.

W poszukiwaniu modelu polityki zagranicznej Unii Europejskiej, ,,Przegląd Zachodni'' 2015, nr 1, 37-49.

Terroryzm - stare i nowe dylematy, ,,Rocznik Strategiczny'' 2015/16, Warszawa 2016, s. 395- 413.

Reasons of the Islamic State’s Success, ,,Przegląd Politologiczny’’ 2016, nr 2, s. 67-73.

Fenomen ,,Państwa Islamskiego’’ i jego źródła ,,Przegląd Strategiczny’’ 2016, nr 9, s. 79-90.

 Rozdziały w pracach zbiorowych (wybrane pozycje)

◙  Determinanty terrorystycznej motywacji. Wprowadzenie do problematyki irackiej, w: Irak – wczoraj i dziś, (red.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005, s. 5-14.

◙ Zimnowojenna amerykańsko-radziecka rywalizacja ekonomiczno-społeczna, w: Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, (red.) B. Koszel, S. Wojciechowski, Instytut Zachodni, WSNHiD, Poznań 2007, s. 187-199.

  Economic and Social Disproportion in the Modern World as the Stimulant for Terrorism, w: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of Chosen Terrorist Issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2008, s. 39-50.

Opinie Polaków na temat terroryzmu – analiza wybranych aspektów, w: Terroryzm – Materia ustawowa?, (red.) K. Indecki, P. Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2009, s. 171-186.

◙  Terroryzm we współczesnym świecie – analiza charakteru i zakresu zjawiska, (red.) M. Kisły, J. Szafrański, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2009, s. 9-40.

  The Problems of Europe in 21st Century, w: The Faces and Problems of Modern Europe. Case studies, (eds.) J. Jeszka, S. Wojciechowski, Wydawnictwo WWSTiZ, Poznań 2010, s. 7-15.

  Poland’s Security in the Years 2010-2011, w: Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013, s. 11-22.

Stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S. Wojciechowski, A. Wejkszener, Difin, Warszawa 2013, s. 11-28.

Nanoterroryzm – nowe badania nad terroryzmem, w: Wielowymiarowość politologii, (red.) A. Chodubski, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 313-323.

Selected Forms and Methods of Analysis of the European Union Foreign Policy. The Model of EU Foreign Policy Considered on the Example of the Situation in Egypt, w: Relations between in the European Union and Egypt after 2011: Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, (eds.) A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2015, s. 13-24.

Wykorzystanie teorii fal w badaniach nad terroryzmem - analiza wybranych przykładów, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska - Europa - Świat, (red.) J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 119-130.

What are the Current Impediments and Threats to Democratization in Egypt?, w: Transformation Processes in Egypt after 2011. The Causes, their Course and International Response, (eds.) R. Fiedler, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin 2015, s. 41-49.

Analiza głównych form i rodzajów terrorystycznego zagrożenia jako inspiracja do dalszych badań nad terroryzmem, w: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych, (red.) A. Dudek, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 207- 222.

 

Ekspertyzy (wybrane pozycje)

◙  Ocena wybranych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, Warszawa 2010, (ekspertyza dla MON).

◙  Polska w NATO. Obecne uwarunkowania oraz prognozy, Warszawa 2016, (ekspertyza dla MSZ).

 Biuletyny Instytutu Zachodniego

Słabość polityczna Unii Europejskiej i jej przyczyny – kazus Ukrainy, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 151/2013.

Political weakness of the European Union and its causes case of Ukraine, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 151/213.

,,Za” i ,,przeciw”. Unijny dwugłos w sprawie relokacji, (współautorka A. Potyrała) „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 197/2015.

Współczesny terroryzm – stare wino w nowych butelkach, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 211/2016.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640