Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Ogłoszenie nr IZ200912

Konkurs na stanowisko adiunkta z zakresu politologii i konkurs na stanowisko asystenta, adiunkta, docenta, profesora z zakresu prawa

Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z zakresu politologii oraz konkurs na stanowisko asystenta, adiunkta, docenta, profesora z zakresu prawa.
UWAGA

Dokumenty można nadsylać lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Zachodniego, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27 w godz. 800-1500, do dnia 10 czerwca 2009 roku.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640