Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Monografie i prace zbiorowe

BEZROBOCIE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNOŚCI

BEZROBOCIE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNOŚCI

Tomasz Budnikowski
Prace Instytutu Zachodniego nr 83
Streszczenie w języku angielskim
ISBN 978-83-61736-05-9
Poznań 2009, 351 ss.
cena: 35 zł,  zamawiam

Bezrobocie jako zjawisko o charakterze społecznym ma bardzo wiele wymiarów. Przedmiotem niniejszego opracowania jest niemalże wyłącznie aspekt ekonomiczny problemu. Pominięte więc zostały przede wszystkim sprawy związane z polityką społeczną wobec osób bezrobotnych, a także szeroko pojęty wymiar psychologicznych następstw wynikających z niemożności legalnego zarobkowania. W niniejszym wydaniu zrezygnowano także z pomieszczonego w pierwszej edycji książki rozdziału poświęconego aktywności służb socjalnych wobec osób pozbawionych pracy.

Książka obejmuje cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony został analizie rozmiarów i struktury zjawiska w skali całego świata.
Rozdział drugi zawiera opis zależności pomiędzy elastycznością rynku pracy a bezrobociem.
Przedmiotem rozważań pomieszczonych w trzecim rozdziale jest polityka rynku pracy wobec masowego bezrobocia. Obejmuje ona dwa typy działalności. Pierwszy typ działań obejmuje tzw. pasywne, a drugi aktywne instrumenty polityki rynku pracy.
Czwarty rozdział w całości został poświęcony analizie sytuacji w naszym kraju. Podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych, bezrobocie w Polsce pojawiło się dopiero wraz z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej. W ostatniej części rozdziału przedstawione zostały zmiany, jakie zaszły w systemie zabezpieczenia z tytułu bezrobocia na przestrzeni ostatnich niemalże 20 lat.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640