Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 62/2018

  • RALPH BRINKHAUS NOWYM PRZEWODNICZĄCYM FRAKCJI CDU/CSU W BUNDESTAGU

#Bundestag #CDU #CSU #Brinkhaus #Kauder #Merkel #frakcjaparlamentarna

W dn. 25.09.2018 r. odbyły się wybory na stanowisko przewodniczącego frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Po raz pierwszy od 1973 r. (gdy o to stanowisko ubiegali się dwaj późniejsi prezydenci RFN Karl Carstens i Richard von Weizsäcker) zgłoszono dwie kandydatury. Dość nieoczekiwanie zwyciężył Ralph Brinkhaus, który pokonał dotychczasowego przewodniczącego frakcji Volkera Kaudera stosunkiem głosów 125 do 112 (przy dwóch wstrzymujących się). Kandydaturę V. Kaudera wsparli wcześniej przewodniczący obu partii chadeckich A. Merkel i H. Seehofer.

Wynik głosowania pokazał, że pozycja A. Merkel w jej własnej partii uległa osłabieniu. V. Kauder zaliczany jest do grona jej bliskich współpracowników.

  1. Brinkhaus urodził się w 1968 r. w Wiedenbrück (Nadrenia Północna-Westfalia). Od 2009 r. jest posłem z ramienia CDU w Bundestagu, a od 2011 r. był jednym z wiceprzewodniczących frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Jest także zastępcą przewodniczącego krajowej organizacji CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii. Z wykształcenia jest ekonomistą, uchodzi za eksperta od spraw podatkowych. W mediach pojawiał się rzadko i najczęściej starał się tonować swoje wypowiedzi. (PK)

https://www.cducsu.de/themen/brinkhaus-ist-neuer-fraktionsvorsitzender

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ralph-brinkhaus-sieg-zeigt-mit-angela-merkel-geht-es-zu-ende-15806620.html

 

  • CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

#gospodarka #firmy #rozwój #przeszkody #Niemcy #badanie

Głównym elementem hamującym rozwój firm niemieckich jest stan infrastruktury drogowej i sieci komunikacyjnej. Negatywny wpływ tych czynników powiększył się od 2013 r. Z drugiej strony poprawiło się zaopatrzenie energetyczne.

W ramach badania przeprowadzonego przez instytut gospodarczy IW z Kolonii, zły stan dróg i mostów jako czynnik wyraźnie hamujący procesy biznesowe wskazało 30% ankietowanych przedsiębiorców, zaś niewystarczający rozwój sieci komunikacyjnych – 23%. Oznacza to, że jednym z kluczowych warunków utrzymania wzrostu niemieckiej gospodarki jest rozbudowa sieci szybkiego Internetu na terenie całej RFN, zapowiedziana w umowie koalicyjnej obecnego rządu federalnego.

Poniższa grafika prezentuje główne czynniki wskazane przez przedsiębiorców niemieckich jako spowalniające rozwój ich firm (ciemny kolor – wyraźnie negatywny wpływ; jasny kolor – nieznacznie negatywny wpływ) w 2013 r. i w 2018 r. Oprócz infrastruktury drogowej i sieci komunikacyjnej są to: zaopatrzenie w energię, komunikacja szynowa, komunikacja lotnicza oraz żegluga. (TM)

 Źródło: statista

 

  • EUROPA LUDZI WOLNYCH – XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI

#ZjazdGnieźnieński #chrześcijaństwo #Europa

Zakończył się XI Zjazd Gnieźnieński – ekumeniczny kongres poświęcony roli chrześcijaństwa we współczesnej Europie z udziałem gości z 15 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przedstawicieli 10 wyznań, ruchów i stowarzyszeń laikatu. Tradycja spotkań inspirowanych Zjazdem w roku 1000 oraz gnieźnieńskim spotkaniem siedmiu prezydentów państw środkowoeuropejskich z papieżem Janem Pawłem II w 1997 r. – u progu rozszerzenia Unii Europejskiej – przerodziła się w kongresy gromadzące świeckich chrześcijan zaangażowanych w tworzenie odpowiadającego etyce chrześcijańskiej wymiaru europejskiego ładu.

Tegoroczne hasło Zjazdu: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” przyświecało dyskusji o aktualnych wyzwaniach związanych z dziedzictwem przeszłości i tożsamością, relacją religii i państwa, pomocą uchodźcom i migrantom, rolą edukacji oraz dialogu społecznego i relacją między obywatelami a politykami.

Należy wysoko ocenić samą ideę odbywających się co kilka lat Zjazdów, których formuła organizacyjna wykracza poza akademicką dyskusję, a otwarta jest dla przedstawicieli laikatu, reprezentujących organizacje i ruchy oddolne. Drugim cennym walorem jest ekumeniczny charakter spotkań. Niemniej kluczowy jest wymiar międzynarodowy, uwzględniający nie tylko głosy prelegentów i uczestników z krajów „starej” Europy, ale w ostatnich latach coraz szerszą reprezentację Kościołów wschodnich różnych konfesji.

Wreszcie cennym walorem Zjazdów Gnieźnieńskich, który uwidocznił się w tegorocznej dyskusji, jest konieczność przełożenia dyskusji o roli chrześcijaństwa w integracji europejskiej – dyskusji toczonej od lat, szczególnie intensywnie towarzyszącej rozszerzeniu UE o kraje Europy Środkowej i Wschodniej w 2004 r. – na praktyczne zaangażowanie Kościołów hierarchicznych oraz osób i stowarzyszeń w działalność służącą ludziom w potrzebie: ubogim, wykluczonym, uchodźcom i migrantom. Wiarygodność chrześcijańskiej pracy i świadectwa jest jedyną drogą autentycznego udziału ludzi wolnych i odpowiedzialnych w już zrealizowanym i kontynuowanym dziele tworzenia wspólnoty pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. (NJ)

http://zjazd.org/

https://ekai.pl/zjazd-gnieznienski/

  • PAŁAC CECILIENHOF W NOWEJ SZACIE

#Cecilienhof #Poczdam #pałac

Historyczny Pałac Cecilienhof (Schloss Cecilienhof) w Poczdamie, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, otworzył swe podwoje po trwających w nim od 2014 r. pracach renowacyjnych i restauracyjnych. Pałac jest ostatnią rezydencją Hohenzollernów; został wybudowany w l. 1913-1917 w stylu angielskiego dworu na zlecenie cesarza Wilhelma II dla następcy tronu Wilhelma Hohenzollerna i jego małżonki Cecille von Preußen; był ich siedzibą do 1945 r. 

Pałac Cecilienhof jest miejscem o doniosłym znaczeniu dla historii Niemiec: w dn. 17.07. – 2.08.1945 r. odbyła się w nim Konferencja Poczdamska, w której udział wzięli szefowie zwycięskich mocarstw: USA (prezydent Harry S. Truman), Wielkiej Brytanii (premier Winston Churchill, później Clement Attlee) oraz ZSRR (Józef Stalin). Zawarta pod koniec obrad „Umowa Poczdamska” stworzyła podwaliny dla nowego ładu politycznego w Europie i świecie po II wojnie światowej oraz dla przyszłości Niemiec.

Koszty restauracji Pałacu (przedsięwzięcia budowlane oraz wyposażenie wnętrz) wyniosły łącznie ok. 10 mln euro i zostały pokryte ze środków Specjalnego Programu Inwestycyjnego federacji oraz kraju związkowego Berlina i Brandenburgii.

Minister stanu ds. kultury Monika Grütters podkreśliła, iż Pałac Cecilienhof jest – z uwagi na swą przeszłość i ślady, jakie ona pozostawiła – doskonałym miejscem, aby zwłaszcza młodym ludziom przybliżyć historię Niemiec: od Rzeszy Cesarskiej aż po zjednoczenie państw niemieckich. Rząd federalny jest przekonany, iż należy dbać o świadectwa przeszłości kraju i pielęgnować je z myślą o przyszłych pokoleniach; traktuje to wręcz jako ważne zadanie narodowe. Wyrazem takiego podejścia jest kontynuacja programu specjalnego, na który federacja przeznaczyła ok. 200 mln euro. (MWM)

https://bit.ly/2zBdRpy

https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-cecilienhof/

https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2018/08/restaurierung-von-schloss-cecilienhof-abgeschlossen.html

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640